เครือข่ายเด็กและเยาวชน แนะแก้กม. ตั้งองค์กรควบคุมผลกระทบการพนัน

วันนี้ (9 มี.ค.2565) ที่กระทรวงคมนาคม นายณัฐพงศ์ สำเภาแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน พร้อมด้วยนายจิรกิตติ์ เหมหิรัญ เลขาธิการสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์ รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน จำนวน 30 คน

เข้ายื่นหนังสือถึงนายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร  ผ่านทางผู้แทนคณะทำงานกระทรวงคมนาคม  เพื่อแสดงจุดยืนและยื่นข้อเสนอไม่สนับสนุนให้มีบ่อนกาสิโน

ทั้งนี้เครือข่ายได้ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “หักธง และไว้อาลัย” เพื่อสื่อเชิงสัญลักษณ์ให้กรรมาธิการฯ แสดงความจริงใจและให้ความสำคัญกับการศึกษาผลกระทบและมาตรการป้องกันปัญหาจากพนัน มิใช่ศึกษาเพื่อปูทางกาสิโนถูกกฎหมาย

นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์ รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สถาบันยุวทัศน์ฯพร้อมภาคีเครือข่าย ได้มีการติดตามปัญหาการพนันมาอย่างต่อเนื่อง ยืนยันว่าการพนันมีส่วนทำลายอนาคตเด็กเยาวชน และบุคคลในครอบครัว

ดังนั้น จึงมีความห่วงใยต่อกรณีที่คณะกรรมาธิการฯ มีการพิจารณาเปิดคาสิโนถูกกฎหมาย พนันออนไลน์ถูกกฎหมาย เพราะเป็นการเพิ่มพื้นที่การพนัน สร้างนักพนันหน้าใหม่ มอมเมาสังคม

 

โดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายหรือถูกใช้ประโยชน์จากการพนัน  และที่ผ่านมาพบว่าผู้ติดพนันส่วนหนึ่งมีภาวะซึมเศร้า เคยคิดฆ่าตัวตาย

อีกสารพัดปัญหาจากการพนัน ทั้งเรื่องปัญหาทางการเงิน หนี้สิน ความเครียด ครอบครัวแตกแยก ปัญหาลักขโมย ฉ้อโกง ปัญหาอาชญากรรม และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น

ส่วนความคุ้มค่าในมิติทางเศรษฐกิจที่ฝ่ายผู้สนับสนุนบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญในการนำเสนอ ก็ยังมีข้อกังขาว่าสุดท้ายแล้วจะได้คุ้มเสียหรือไม่ เพราะการพนันทุกชนิดล้วนแต่สร้างผลกระทบต่อสังคมทั้งสิ้น

ปัญหาเหล่านี้ไม่เคยมีรัฐบาลไหนเลยเข้ามาแก้ไขอย่างจริงจัง  คนติดพนันที่อยากเลิกก็ไม่มีที่พึ่ง  กลายสภาพเป็นคนที่ล้มเหลวทางชีวิตและสังคม  ทุกวันนี้แค่แก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลขายเกินราคายังทำไม่ได้เลย บ่อนเถื่อน บ่อนออนไลน์ยังเกลื่อนเมือง  การมาของกาสิโนจึงเป็นเพียงการเพิ่มพื้นที่พนันเข้ามาเท่านั้น    

“สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัญหาที่ไม่ควรถูกมองข้าม แต่กลับพบว่า การตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพื่อศึกษาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) เห็นถึงความไม่จริงใจในการศึกษาผลกระทบจากการพนัน”นายรวิศุทธ์ กล่าว

  
รวมถึงมาตรการและแนวทางในการป้องกันปัญหา จากเดิมที่เคยตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพื่อศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะ แต่กลับควบรวมประเด็นนี้เข้ากับเรื่องอื่นโดยมุ่งศึกษาและให้ความสำคัญกับรูปแบบของธุรกิจ งบประมาณการลงทุน และพื้นที่ลงทุน มากกว่าการศึกษาผลกระทบจากการเปิดบ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย ทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุด

เห็นได้ชัดว่าเป็นการจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจบ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย โดยมุ่งหมายผลักดันการพนันเกือบทุกชนิดให้ถูกกฎหมาย ทั้งการพนันผิดกฎหมายที่มีอยู่ใต้ดินในปัจจุบัน การพนันออนไลน์ เกมการพนัน(Gaming) เป็นต้น

โดยอ้างเหตุผลด้านดีเพียงด้านเดียว เช่น เรื่องการจัดเก็บภาษีเข้าประเทศ การแก้ปัญหาเรื่องบ่อนพนันใต้ดิน และป้องกันเงินรั่วไหลออกนอกประเทศ  ซึ่งเป็นเพียงข้ออ้างที่หยิบยกวาทกรรมสวยหรูเพื่อโน้มน้าวสังคมให้คล้อยตามสนับสนุนบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายเท่านั้น

ทั้งนี้ ทางเครือข่ายเห็นว่าการเปิดบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายไม่ได้ส่งผลดีต่อประชาชนและสังคมโดยรวมของประเทศ อีกทั้งประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมทางด้านกลไก มาตรการ หน่วยงาน ในการกับกับดูแลปัญหาและลดผลกระทบจากการพนัน

จึงควรทุ่มเทเวลาและงบประมาณในการศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex ที่มีกาสิโนเป็นศูนย์กลางของธุรกิจ) เปลี่ยนเป็นงบประมาณพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และประชาชนในประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและคุ้มค่ามากกว่า
 
นายณัฐพงศ์  สำเภาแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน  กล่าวว่า ทางเครือข่ายฯ ขอแสดงจุดยืนและมีข้อเสนอ ดังนี้

1. เครือข่ายไม่สนับสนุนบ่อนกาสิโน หรือพนันออนไลน์ถูกกฎหมายในประเทศไทย และพร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อลดการขยายตัวของการพนันที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ ครอบครัว และสังคม  

2. ขอเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แสดงจุดยืน และมีมาตรการที่ชัดเจนในแก้ปัญหา และมาตรการปกป้องเด็ก เยาวชน และประชาชนจากการพนันทุกรูปแบบ

เช่น การแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 จัดตั้งคณะกรรมการหรือองค์กรที่มีอำนาจควบคุม กำกับดูแล และลดผลกระทบจากการพนันโดยเฉพาะ รวมถึงการปฏิรูปหน่วยงานที่มีหน้าที่ปราบปรามให้เข้มแข็ง พร้อมทำงานช่วยเหลือปกป้องพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะพนันออนไลน์ที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการพนันเพิ่มมากขึ้น 

3. ขอเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐบาล เร่งส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาพื้นที่เรียนรู้ เพื่อช่วยให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าถึงการเรียนรู้

พัฒนาทักษะตนเองเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยง ทั้งจากการพนัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ อุบัติเหตุบนท้องถนน ยาเสพติด และการรู้เท่าทันสื่อ เป็นต้น

 4. ทางเครือข่ายฯ ขอแสดงจุดยืนไม่เข้าร่วม หรือสนับสนุนการดำเนินการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร

เนื่องจาก ไม่มีความจริงใจในการศึกษาผลกระทบจากการพนัน รวมถึงมาตรการและแนวทางในการป้องกันปัญหา ไม่เปิดโอกาสให้บุคคลที่เชี่ยวชาญที่เข้าใจประเด็นและเป็นกลาง

รวมถึงองค์กรภาคสังคมเข้าร่วมศึกษา พบทำแค่พอเป็นพิธีเพียงเพื่อให้ครบองค์ประกอบเท่านั้น ยืนยันว่าบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายไม่ก่อให้เกิดผลดีกับประเทศ มีแต่จะสร้างผลกระทบจากการพนันที่สูงขึ้นแก่ประชาชนในสังคม สูญเสียเวลา งบประมาณ ในการพัฒนาประเทศโดยเปล่าประโยชน์ 

5. ขอเชิญชวนเพื่อนๆ เยาวชน ร่วมจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้มีนโยบายทำลายอนาคตของเราด้วยการมอมเมาจากการพนัน และร่วมแสดงออกถึงความต้องการที่แท้จริง เพื่อกำหนดอนาคตของเราเอง

PG SLOT https://pgslot1auto.com/ PG SLOT สล็อตออนไลน์ เกมใหม่ล่าสุด อัพเดทตลอด แจ็คพ็อต แตกง่ายจ่ายจริง เกมยอดนิยมมากมาย สุดสะดวกสบายไปกับระบบออโต้รวดเร็ว เพียง 3 วิ ก็เสร็จทันใจไม่ต้องทนรอให้เมื่อยนานนาน ไม่ผ่านเอเย่นต์ ถอนได้ไม่จำกัด และยังมีสิทธิ์ลุ้นรับ โปรโมชั่น สล็อต ดีๆอีกมาก กิจกรรมภายในเว็บตลอดทั้งเดือน ไม่ว่าจะแจกเครดิตฟรี แจกวันเกิด และกิจกรรมดีๆอีกมาก รอให้ได้มาสนุกกันที่นี่ PG opening ทางเข้าเล่น เกมสล็อตค่าย PG เว็บหลัก PG SLOT ทางเข้า PGSLOT เว็บหลัก หากต้องการเข้าเล่นเกมสล็อตออนไลน์ ค่าย PG เว็บหลัก ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเข้าเล่นเกม ผ่านหน้าเว็บไซต์ ALLPGSLOT ได้เลยทุกเวลา เราคือ เว็บหลักผู้ให้บริการ เกมสล็อตออนไลน์ PGSLOT โดยตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ที่มีแพลตฟอร์มเกมสล็อตพีจี ครบทุกเกม อีกทั้งยังมีเกมสล็อต จากค่ายอื่นมากกว่า 100 เกมส์ ที่ให้ความบันเทิง สนุกสนาน เล่นได้แบบไม่รู้เบื่อ PGSLOT สำหรับใครที่ชอบความสะดวก รวดเร็ว ALLPGSLOT ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทาง การเข้าเล่นสล็อต PGSLOT ที่ดีที่สุดในเวลานี้ ที่รองรับได้ทุกระบบ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด ก็สามารถเข้าเล่น เกมสล็อตค่าย PG กับเราได้ง่ายๆ ด้วยระบบทางเข้า การใช้งานที่มีความเสถียรสูง เล่นได้ลื่นไหล เข้าเล่นบน คอมพิวเตอร์ ได้ทุกเบราว์เซอร์ ไม่มีกระตุก อีกทั้งยัง สามารถเข้าเล่น บนโทรศัพท์ สมาร์ทโฟน ได้ทุกรุ่น ทุกระบบอีกด้วย ไม่จำเป็นต้องโหลดแอพ ก็สามารถเข้าเล่นได้ ทางเข้าเล่น เกมสล็อตออนไลน์ PGSLOT ที่เข้าได้ทุกช่องทาง ใช้งานได้ราบลื่น ไม่มีติดขัดสะดวก รวดเร็วที่สุด เกมครบ เล่นง่าย ได้เงินจริง ทุกเวลา สล็อตพีจี ที่ Allpgslot PG SLOT คืออะไร ทำไมต้องสล็อตออนไลน์ Allpgslot PGSLOT คือ เกมสล็อตออนไลน์ ยอดนิยมที่มีคนพูดถึงกันมากที่สุด ในสังคมคาสิโนออนไลน์ ซึ่งจะอยู่ในค่ายแบรนด์ ที่มีชื่อว่า พีจีสล็อต ซึ่งเกมทั้งหมด ถูกนำเสนอโดยบริษัทเกม ชื่อดังอย่าง Pg Soft ที่เป็นผู้พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เกมสล็อต ที่เป็นเกมแนวคาสิโนออนไลน์โดยตรง ต้องบอกเลยว่า พีจี ซอฟต์ ที่เป็นเจ้าของเกมสล็อตออนไลน์ ค่าย PGSLOT นั้นได้พัฒนาตัวเกมสล็อต ที่มีรูปแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความโดดเด่นหลายอย่าง ทั้งในเรื่องของ ภาพ สีสัน เสียง รวมถึงระบบตัวเกม ที่มีความเข้าใจง่าย มีหลากหลายภาษาให้เลือกรวมทั้ง ภาษาไทย ลักษณะจุดเด่น ที่เป็นจุดขายทำให้ PGSLOT ครองใจผู้คนมากที่สุด จะเป็นในเรื่องของ ภาพกราฟฟิก ที่ดูสบายตา สีสันสวยงามสดใส คมชัดระดับ 3D คุณภาพเหล่านี้ ถือว่าเป็น ซิกเนเจอร์ ที่ Pg Soft ตั้งใจพัฒนาและนำเสนอออกมาได้ดี แตกต่างจากเกมสล็อตทั่วไป สำหรับนักเล่นเกมสล็อต ที่ชื่นชอบเกมแนวนี้ ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งที่จะสัมผัสเล่น เกมสล็อตออนไลน์ ค่าย PGSLOT ที่เป็นเว็บหลัก เล่นง่าย เพลิดเพลิด สนุกเร้าใจ เล่นเกมพีจีสล็อต กับ ALLPGSLOT ดีที่สุด เว็บเกมสล็อตออนไลน์ ที่จะทำให้ทุกท่าน ตื่นเต้นไปกับการลุ้นรางวัลในทุกๆเกม ที่สำคัญฟีเจอร์โบนัสที่แตกง่ายบ่อยสุด มากกว่า 80 เกมส์ PG SLOT ” เล่น PG opening เว็บตรงที่คุณภาพดีที่สุด ต้องที่ All pg space ” All pg opening เราคือเว็บตรงชั้นนำที่ให้บริการเกมส์สล็อตออนไลน์” ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานรองรับจาก พีจี ซอฟต์ โดยตรง เล่นทั้งทีต้องเล่นเว็บที่มีความน่าเชื่อถือร้อยเปอร์เซ็น เพราะทุกการลงทุนของท่านคือกำไร เชื่อว่าผู้เล่นหลายท่านเกิดความสับสนลังเลใจแน่นอน เมื่อต้องเลือกเล่น สล็อตออนไลน์ ยอดนิยมติดอันดับอย่าง pg space เพราะบนโลกคาสิโนออนไลน์มีเว็บไซต์ที่คอยให้บริการกับท่านอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเว็บ specialist หากผู้เล่นกำลังมองหาหรือต้องการเล่นเกมส์สล็อตออนไลน์ค่าย PG เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ เล่นแล้วได้เงินจริง ไม่เท ไม่ล็อคยูสเซอร์ลูกค้า เรา “All pg opening” สามารถตอบโจทย์ให้กับทุกท่านได้แบบไม่มีผิดหวังแน่นอน เหตุผลที่ควรเล่นสล็อตออนไลน์ กับทางเราก็เพราะว่าเราเป็น “เว็บตรงจาก supplier เกมส์” ที่ไม่ผ่าน “specialist” แตกง่าย ไม่มีการปรับอัตราการจ่ายให้ลดลงแน่นอน แพลตฟอร์มเกมส์ที่ครบครัน กราฟฟิคภาพคมชัดระบบพรีเมี่ยม รองรับทุกระบบ การใช้งานลื่นไหล สร้างความเพลิดเพลินแบบไร้ที่ติให้กับทุกท่านแน่นอน สมัครสมาชิกฟรี ฝาก-ถอน ได้ไม่อั้น ด้วยระบบออโต้ พร้อมทำกำไรให้ท่านตลอด 24 ชั่วโมง เว็บตรงที่คุณภาพดีที่สุดในปี 2021 ต้อง “All pg opening” เว็บ opening น้องใหม่มาแรง เว็บ All pg opening เว็บ opening น้องใหม่มาแรงตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ All pg

วันนี้ (9 มี.ค.2565) ที่กระทรวงคมนาคม นายณัฐพงศ์ สำเภาแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน พร้อมด้วยนายจิรกิตติ์ เหมหิรัญ เลขาธิการสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์ รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน จำนวน 30 คน

เข้ายื่นหนังสือถึงนายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร  ผ่านทางผู้แทนคณะทำงานกระทรวงคมนาคม  เพื่อแสดงจุดยืนและยื่นข้อเสนอไม่สนับสนุนให้มีบ่อนกาสิโน

ทั้งนี้เครือข่ายได้ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “หักธง และไว้อาลัย” เพื่อสื่อเชิงสัญลักษณ์ให้กรรมาธิการฯ แสดงความจริงใจและให้ความสำคัญกับการศึกษาผลกระทบและมาตรการป้องกันปัญหาจากพนัน มิใช่ศึกษาเพื่อปูทางกาสิโนถูกกฎหมาย

นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์ รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สถาบันยุวทัศน์ฯพร้อมภาคีเครือข่าย ได้มีการติดตามปัญหาการพนันมาอย่างต่อเนื่อง ยืนยันว่าการพนันมีส่วนทำลายอนาคตเด็กเยาวชน และบุคคลในครอบครัว

ดังนั้น จึงมีความห่วงใยต่อกรณีที่คณะกรรมาธิการฯ มีการพิจารณาเปิดคาสิโนถูกกฎหมาย พนันออนไลน์ถูกกฎหมาย เพราะเป็นการเพิ่มพื้นที่การพนัน สร้างนักพนันหน้าใหม่ มอมเมาสังคม

 

โดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายหรือถูกใช้ประโยชน์จากการพนัน  และที่ผ่านมาพบว่าผู้ติดพนันส่วนหนึ่งมีภาวะซึมเศร้า เคยคิดฆ่าตัวตาย

อีกสารพัดปัญหาจากการพนัน ทั้งเรื่องปัญหาทางการเงิน หนี้สิน ความเครียด ครอบครัวแตกแยก ปัญหาลักขโมย ฉ้อโกง ปัญหาอาชญากรรม และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น

ส่วนความคุ้มค่าในมิติทางเศรษฐกิจที่ฝ่ายผู้สนับสนุนบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญในการนำเสนอ ก็ยังมีข้อกังขาว่าสุดท้ายแล้วจะได้คุ้มเสียหรือไม่ เพราะการพนันทุกชนิดล้วนแต่สร้างผลกระทบต่อสังคมทั้งสิ้น

ปัญหาเหล่านี้ไม่เคยมีรัฐบาลไหนเลยเข้ามาแก้ไขอย่างจริงจัง  คนติดพนันที่อยากเลิกก็ไม่มีที่พึ่ง  กลายสภาพเป็นคนที่ล้มเหลวทางชีวิตและสังคม  ทุกวันนี้แค่แก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลขายเกินราคายังทำไม่ได้เลย บ่อนเถื่อน บ่อนออนไลน์ยังเกลื่อนเมือง  การมาของกาสิโนจึงเป็นเพียงการเพิ่มพื้นที่พนันเข้ามาเท่านั้น    

“สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัญหาที่ไม่ควรถูกมองข้าม แต่กลับพบว่า การตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพื่อศึกษาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) เห็นถึงความไม่จริงใจในการศึกษาผลกระทบจากการพนัน”นายรวิศุทธ์ กล่าว

  
รวมถึงมาตรการและแนวทางในการป้องกันปัญหา จากเดิมที่เคยตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพื่อศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะ แต่กลับควบรวมประเด็นนี้เข้ากับเรื่องอื่นโดยมุ่งศึกษาและให้ความสำคัญกับรูปแบบของธุรกิจ งบประมาณการลงทุน และพื้นที่ลงทุน มากกว่าการศึกษาผลกระทบจากการเปิดบ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย ทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุด

เห็นได้ชัดว่าเป็นการจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจบ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย โดยมุ่งหมายผลักดันการพนันเกือบทุกชนิดให้ถูกกฎหมาย ทั้งการพนันผิดกฎหมายที่มีอยู่ใต้ดินในปัจจุบัน การพนันออนไลน์ เกมการพนัน(Gaming) เป็นต้น

โดยอ้างเหตุผลด้านดีเพียงด้านเดียว เช่น เรื่องการจัดเก็บภาษีเข้าประเทศ การแก้ปัญหาเรื่องบ่อนพนันใต้ดิน และป้องกันเงินรั่วไหลออกนอกประเทศ  ซึ่งเป็นเพียงข้ออ้างที่หยิบยกวาทกรรมสวยหรูเพื่อโน้มน้าวสังคมให้คล้อยตามสนับสนุนบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายเท่านั้น

ทั้งนี้ ทางเครือข่ายเห็นว่าการเปิดบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายไม่ได้ส่งผลดีต่อประชาชนและสังคมโดยรวมของประเทศ อีกทั้งประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมทางด้านกลไก มาตรการ หน่วยงาน ในการกับกับดูแลปัญหาและลดผลกระทบจากการพนัน

จึงควรทุ่มเทเวลาและงบประมาณในการศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex ที่มีกาสิโนเป็นศูนย์กลางของธุรกิจ) เปลี่ยนเป็นงบประมาณพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และประชาชนในประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและคุ้มค่ามากกว่า
 
นายณัฐพงศ์  สำเภาแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน  กล่าวว่า ทางเครือข่ายฯ ขอแสดงจุดยืนและมีข้อเสนอ ดังนี้

1. เครือข่ายไม่สนับสนุนบ่อนกาสิโน หรือพนันออนไลน์ถูกกฎหมายในประเทศไทย และพร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อลดการขยายตัวของการพนันที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ ครอบครัว และสังคม  

2. ขอเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แสดงจุดยืน และมีมาตรการที่ชัดเจนในแก้ปัญหา และมาตรการปกป้องเด็ก เยาวชน และประชาชนจากการพนันทุกรูปแบบ

เช่น การแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 จัดตั้งคณะกรรมการหรือองค์กรที่มีอำนาจควบคุม กำกับดูแล และลดผลกระทบจากการพนันโดยเฉพาะ รวมถึงการปฏิรูปหน่วยงานที่มีหน้าที่ปราบปรามให้เข้มแข็ง พร้อมทำงานช่วยเหลือปกป้องพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะพนันออนไลน์ที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการพนันเพิ่มมากขึ้น 

3. ขอเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐบาล เร่งส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาพื้นที่เรียนรู้ เพื่อช่วยให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าถึงการเรียนรู้

พัฒนาทักษะตนเองเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยง ทั้งจากการพนัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ อุบัติเหตุบนท้องถนน ยาเสพติด และการรู้เท่าทันสื่อ เป็นต้น

 4. ทางเครือข่ายฯ ขอแสดงจุดยืนไม่เข้าร่วม หรือสนับสนุนการดำเนินการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร

เนื่องจาก ไม่มีความจริงใจในการศึกษาผลกระทบจากการพนัน รวมถึงมาตรการและแนวทางในการป้องกันปัญหา ไม่เปิดโอกาสให้บุคคลที่เชี่ยวชาญที่เข้าใจประเด็นและเป็นกลาง

รวมถึงองค์กรภาคสังคมเข้าร่วมศึกษา พบทำแค่พอเป็นพิธีเพียงเพื่อให้ครบองค์ประกอบเท่านั้น ยืนยันว่าบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายไม่ก่อให้เกิดผลดีกับประเทศ มีแต่จะสร้างผลกระทบจากการพนันที่สูงขึ้นแก่ประชาชนในสังคม สูญเสียเวลา งบประมาณ ในการพัฒนาประเทศโดยเปล่าประโยชน์ 

5. ขอเชิญชวนเพื่อนๆ เยาวชน ร่วมจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้มีนโยบายทำลายอนาคตของเราด้วยการมอมเมาจากการพนัน และร่วมแสดงออกถึงความต้องการที่แท้จริง เพื่อกำหนดอนาคตของเราเอง

Joker wallet pg slot, pgslot,pg slot auto,pg slot game,pgslot download,pg slot download ios,สล็อตพีจี,พีจีสล็อต,สล็อตออนไลน์,pgslot168,slot pg,พีจีสล็อตออโต้,พีจี เว็บตรง Fullsloteiei Fullslot เราคือผู้ให้บริการสล็อตออนไลน์บนมือถืออันดับ 1 รองรับทั้งIOS และ Android ไม่ต้องดาวน์โหลดให้เปลืองเน็ต มีเกมส์ให้เลือกเล่นมากกว่า 100เกมส์เติมเงิน ถอนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ มั่นคง ปลอดภัย บริการตลอด 24 ช.ม. สล็อต Fullslot สล็อตออนไลน์ 1 client เล่นได้ทุกค่าย ไม่ต้องสมัครหลายยูสให้ปวดหัว เล่นที่ Fullsloteiei ครบจบที่เดียวฝากถอนขั้นต่ำ 1บาท Fullslot eiei สล็อตจบครบที่เดียว ยินดีต้อนรับสู่เว็บคาสิโนออนไลน์ที่ให้บริการเกมเดิมพันแบรนด์ดังมากมายและเป็นแหล่งรวมเกมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศใทยตอนนี้ เพื่อแก้ปัญหาความต้องการที่หลากหลายของทุกท่านบางอารมณ์ต้องการเล่นเกมสล็อตหรือบางอารมณ์ต้องการเล่นเกมอื่นๆก็สามารถเล่นได้จบครบที่เดียว มียูสเซอร์เดียวเหมือนกับว่าเป็นเจ้าของโลกคุณสามารถบ่งการได้เลยว่าต้องการจะทำอะไร เล่นอะไรมีพร้อมบริการคุณ 100 percent
Joker123 fullslot คืออะไร ใครสงสัยมีคำตอบ fullslot คือ Full ในภาษาอังกฤษ แปลว่า เต็ม ทั้งหมด สมบูรณ์ space ก็คือ เกมคาสิโนออนไลน์ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนั้นคือ เกมพนันรูปแบบโปแกรมเพราะเป็นการเล่นด้วยระบบของคอมพิวเตอร์จากในอดีตเป็นตู้เกมแมชชีนแต่ในปัจจุบันเป็นเกมสล็อตออนไลน์ที่เล่นได้อย่างสะดวกผ่านหน้าเว็บไซต์ในปัจจุบันไม่ต้องดาวน์โหลดแล้วละคะ สามารถเล่นเกมได้ที่หน้าเว็บได้เลย แล้วอะไรที่เรียกว่าเป็นเกมส์สล็อตที่มีความครบครันละ นั้นก็คือ เว็บเกมที่เปิดให้บริการคาสิโนออนไลน์แบบครบวงจรไม่ต้องไปตามหาที่ไหน มีครบจบในเว็บเดียว ไม่ว่าจะเป็น แทงบอล บาคาร่า สล็อตออนไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยมของนักลงทุนบอกเลยว่าว่า เว็บมีทั้งสามเกมนี้ให้เล่นเว็บนั้นคือเดอะเบอสของเว็บคาสิโนออนไลน์ชั้นนำปัจจุบัน opening on the web มีให้บริการอย่างแพร่หลาย บางเว็บก็จะแยกเฉพาะให้บริการบางเว็บก็จะรวบรวมสารพัดเกมเดิมพันไว้ในเว็บเดียว
Joker123 ข้อดีของ การใช้บริการเว็บที่ให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์ครบวงจรนั้นก็คือ ไม่ต้องมีหลายยูสเซอร์ให้งงอย่างเช่นเราต้องการเล่นเกมส์ บาคาร่า แต่เว็บนี้ไม่มีก็ต้องไปสมัครเป็นสมาชิกกับเว็บอื่นให้เสียเวลาไปอีกแล้ว อีกทั้งยังต้องเติมเงินเล่นที่อาจจะทำให้เสียเงินมากกว่าได้เงินด้วยซ้ำการที่เรามียูสเซอร์เดียวแล้วสามารถเล่นได้ทุกเกมที่ต้องการถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากค่ะโดยที่เติมเงินรอบเดียวแต่หาเงินได้ถึงหลายเกมส์ ยิงปืนนัดดียวได้นกหลายตัวเลยละคะและเว็บเหล่านี้โดยส่วนมากจะเป็นเว็บที่ใหญ่ มีมาตรฐานสูง การทำงานบริการเป็นระบบ เชื่อถือได้ส่วนมากจะมีประสบการณ์ด้านการบริการเกมคาสิโนสูงมาก ความแม่นยำดีเยี่ยมทำให้การลงทุนของเรานั้นจะมีความปลอดภัยมากนั้นเองค่ะแล้วการที่จะใช้บริการเกมก็ไม่ต้องสับสนไปค่ะ จะมีการแยกหน้าเว็บเข้าใช้บริการอย่างละเอียดเช่น เข้า Ufa ,เว็บ Ufabet, บาคาร่าฟรี ,เว็บ Royal, Ufa PG SLOT

แบ่งให้ชัดเจนสามารถเข้าไปคลิ๊กเลยเล่นได้สบายเลยละคะ เป็นอย่างไรบางคะก็หวังว่าบทความนี้พอจะทำให้ทุกท่านเข้าใจความหมายของ fullslotและตัดสินใจสำหรับการลงทุนของท่านเองให้เหมาะสมกับความต้องการเพราะการที่จะมีเกมครบหรือไม่ครบของคาสิโนแต่ละเว็บนั้น ข้อดีข้อเสียก็จะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้บริการใครที่ต้องการเกมที่เป็นสล็อตโดยตรงก็สามารถเลือกเว็บที่มีความเชี่ยวชาญดูแลเกมสล็อตออนไลน์โดยตรง ก็ได้แต่ใครที่ต้องการทุกอย่างในหนึ่งเดียวเพื่อเพิ่มรสชาติของการลงทุนให้มีความสนุกมากยิ่งขึ้นก็เลือกเว็บที่ตอบโจทย์ตรงสไตล์ของแต่ละท่านนะคะสุดท้านนี้ก็ข้อให้การลงทุนของคุณประสบความสำเร็จค่ะ สล็อต

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น