พนันทายผลกีฬาถูกกฎหมาย | วรากรณ์ สามโกเศศ

 แต่เนื่องด้วยอิทธิพลจากต่างประเทศ    เทคโนโลยี  การเข้าถึงเล่นพนัน และสไตล์การดำรงชีวิตสมัยใหม่    ความเสียหายอาจเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่าทวีคูณ

คนเล่นการพนันนั้นสามารถแบ่งออกได้คร่าว ๆ เป็น 4 ประเภท  กล่าวคือ  (1)  เล่นพนันเพื่อความสนุกสนาน     คนเล่นพนันส่วนใหญ่อยู่ในประเภทนี้     การพนันเป็นเรื่องสนุกสนานไม่ใช่กิจกรรมหลักของชีวิต   อาจพนันบ่อยแต่มิได้มีผลด้านลบในด้านการเงิน การงานและครอบครัว

(2)  เล่นพนันหนักมือ  ในกลุ่มนี้การพนันเป็นกิจกรรมสำคัญของชีวิต     จะรู้สึกว่าขาดอะไรไปหากมิได้เล่นการพนัน   ไม่พนันด้วยเงินจำนวนมากนัก    ไม่มีการยืมเงินจากเพื่อนหรือใช้บัตรเครดิตเพื่อมาเล่นการพนัน  โดยทั่วไปเงินที่ได้จากการพนันมิได้ถูกใช้เพื่อการดำรงชีพ   การพนันไม่มีผลต่อการทำงานและความสัมพันธ์ในครอบครัวนัก   มีความสนใจกิจการอื่น ๆโดยมิได้เน้นแต่เรื่องการพนัน

(3)  เล่นพนันอย่างมีปัญหา    การพนันมีผลต่อการทำงาน    การดำรงชีวิต    และความสัมพันธ์กับครอบครัวและคนอื่น ๆ     เงินถูกนำมาใช้เล่นการพนันจนขาดโอกาสในการออมและนำไปใช้ในเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์     มีการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวเกี่ยวกับการใช้เวลาและใช้เงินไปกับการพนัน     

เป้าหมายของชีวิตและความมุ่งมั่นสร้างชีวิตในระยะยาวถูกทดแทนด้วยความหมกมุ่นในเรื่องการพนัน  ตนเองอาจเห็นว่าไม่มีปัญหาเรื่องการพนัน ซึ่งตรงข้ามกับที่คนอื่นเห็น     คนเหล่านี้มองว่าการพนันคืองานที่สองในการหาเงินมาเลี้ยงชีพ  มีการกู้ยืมมาเล่นการพนันเกือบทั้งหมด

(4)  เล่นพนันอย่างยับยั้งใจไม่ได้     คนประเภทนี้ American Psychiatric Association จัดว่ามีความผิดปกติทางจิตประสาทและอารมณ์ (mental disorder) สำหรับคนเหล่านี้   การพนันเป็นกิจกรรมหลักของชีวิต     เมื่อได้เงินมาก็ต้องใช้เพื่อดำรงชีวิต และนำไปเล่นการพนันต่อ    มักมองไม่เห็นว่าพฤติกรรมของตนมีผลกระทบต่อคนอื่น ๆ     ความสนใจในชีวิตมุ่งไปที่การพนันอย่างเดียวโดยไม่สามารถยับยั้งชั่งใจในการเล่นพนันได้     เมื่อเสียพนันไปก็หมกมุ่งอยู่กับการ “เอาคืน”   เมื่อได้พนันมาก็เอาไปเล่นต่อ     วนเวียนอยู่เช่นนี้จนอยู่ในฐานะการเงินและชีวิตที่ลำบาก  ต้องแสวงหาแหล่งพึ่งพิงทางการเงินอยู่เสมอ

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพแวดล้อมทางสังคม  เพื่อนที่คบหาสมาคม  ความสะดวกในการเข้าถึงการเล่นพนัน  การถูกกฎหมายของการเล่นพนัน   อิทธิพลจากต่างประเทศในด้านความคิด    เทคโนโลยี รสนิยมในการดำเนินชีวิต   ตลอดจนความคิดอ่านของตนเอง  ฯลฯ    สามารถทำให้นักพนันไหลเลื่อนจากประเภทหนึ่งสู่ประเภทหนึ่งได้  

เช่น จากการเล่นพนันเพื่อความสนุกสนานไป สู่การเล่นพนันหนักมือ หรือจากเล่นพนันอย่างมีปัญหาสู่ประเภทเล่นพนันอย่างยับยั้งใจไม่ได้     การไหลเลื่อนจาก “หนักมือ” ไปสู่ “เบามือ” นั้น     ยากที่จะเกิดขึ้น

ลองมาดูตัวเลขการเล่นพนันของสังคมไทยกันบ้าง     ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายงานเกี่ยวกับประเภทการพนันและจำนวนเยาวชนอายุ 15-25 ปีที่เล่นการพนันในรอบปี 2564 ดังนี้  

ลำดับที่ 1   หวยใต้ดิน   มีเยาวชนเล่นประมาณ 391,905 คน    ลำดับที่ 2  สลากกินแบ่งรัฐบาล 341,727 คน      ลำดับที่ 3  พนันทายผลฟุตบอล 227,881 คน ลำดับที่ 4   พนันในบ่อนแบบมีที่ตั้ง 181,154 คน     ลำดับที่ 5  กาสิโนออนไลน์ 179,043 คน

ในปี 2564 เด็กอายุ 15-18 ปี  เล่นการพนันร้อยละ 29.5 หรือ 0.834 ล้านคน    โดยมีวงเงินหมุนเวียน 29,155 ล้านบาท    เยาวชนอายุ 19-25 ปี เล่นการพนันร้อยละ 54.6 หรือ 3.492 ล้านคน  มีวงเงินหมุนเวียนประมาณ 93,321 ล้านคน

ในปี 2562  คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปอยู่ในกิจกรรมพนัน   อันดับ 1  สลากกินแบ่งรัฐบาล 22.7 ล้านคน    อันดับ 2 หวยใต้ดิน 17.7 ล้านคน  อันดับ 3 พนันไพ่ 4.5 ล้านคน    อันดับ 4 พนันทายผลฟุตบอล 3.5 ล้านคน   ฯลฯ    รวมแล้วประมาณ 30.4 ล้านคน    เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 1.49 ล้านคน 

  และในจำนวนนี้เป็นนักพนันหน้าใหม่เพิ่งเล่นการพนันเป็นครั้งแรกในชีวิตประมาณ 0.72 ล้านคน (มีการเพิ่มขึ้นของนักการพนันหน้าใหม่ ระหว่างปี 2560-2562 ร้อยละ 14.4)

ในปี 2562 สลากกินแบ่งรัฐบาลครองอันดับหนึ่งของการพนัน โดยมีผู้เล่น 22.8 ล้านคน    อันดับ 2 คือ หวยใต้ดิน 17.7 ล้านคน (3 ใน 4 ของคนเล่นหวยใต้ดินจะเล่นพนันสลากกินแบ่งรัฐบาลไปด้วย)    มีวงเงินหมุนเวียนพนัน 153,158 ล้านบาท

ตัวเลขเหล่านี้น่ากลัว และมีทางโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ     เหตุการณ์หนึ่งในโลกจะเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดในระดับโลก และสังคมไทยในเรื่องความชอบธรรมของการพนันเฉกเช่นเดียวกับเรื่องกัญชาที่เป็นเรื่องถูกกฎหมายในหลายรัฐของสหรัฐอเมริกาในขณะนี้    

กล่าวคือในปี 2018 ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาตัดสินให้ยกเลิกกฎหมายเก่าในปี 1992 ที่จำกัดการพนันทายผลกีฬาอย่างถูกกฎหมายเฉพาะในรัฐเนวาดา

   ในเวลาต่อมาประมาณ 30 รัฐก็ออกกฎหมายยอมให้เล่นพนันทายผลกีฬาได้ทั้งแบบปกติและออนไลน์   ซึ่งหมายถึงว่าร้อยละ 30 ของคนอเมริกันทั้งประเทศซึ่งอยู่ในรัฐเหล่านี้สามารถเล่นพนันทายผลกีฬาได้ทุกประเภทออนไลน์

คนในโลกพัฒนาแล้วส่วนใหญ่เล่นการพนันด้วยความสนุกสนาน (ประเภท 1) ซึ่งต่างจากคนเอเชียที่ชอบการพนันเป็นชีวิตจิตใจ โดยเฉพาะสังคมไทยเรามีการพนันอยู่ทุกหัวระแหง  

เข้าใจว่านักพนันส่วนใหญ่อยู่ในประเภท (1) และ (2)  ส่วน (3) และ (4) ก็มีเป็นจำนวนมาก     คดีฆาตกรรมและฆ่าตัวตายในยามนี้    หลายคดีมั่นใจว่าโยงใยกับการกู้นอกระบบ   เมื่อไม่มีจ่ายก็มีการฆ่าชนิด “เชือดไก่ให้ลิงดู” หรือ  หนีตายไปเอง    การพนันอย่างมัวเมาน่าจะเป็นส่วนสำคัญของหนี้นอกระบบอันนำไปสู่ความหายนะ

หลักฐานของการพนันทายผลกีฬาครั้งใหญ่ในปัจจุบันก็คือ การแข่งขันอเมริกันฟุตบอล “Superbowl”    เมื่ออาทิตย์แล้วระหว่าง Los Angeles Rams กับ Cincinnati Bengals    คนอเมริกาไม่ต่ำกว่า   31.4 ล้านคนพนันทายผลซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 35 จากปีที่แล้ว และวงเงินพนันไม่ต่ำกว่า 7.6 พันล้านเหรียญหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 78 จากปีก่อน    

หากอิทธิพลจากสหรัฐในเรื่องนี้เเผ่มาถึงภูมิภาคของเรา     คนไทยก็จะมีโอกาสสร้างความสูญเสียแก่ตนเองและครอบครัว  สร้างอาชญกรรม สร้างความรุนเเรงฯลฯ ได้ง่ายขึ้นอีกมากดังที่การพนันออนไลน์ผ่านเกมส์แบบเนียน ๆ กำลังทำร้ายสังคมไทยอยู่ในขณะนี้

ไม่มีอะไรที่ทำให้มนุษย์สามารถสูญเสียทรัพย์ในเวลาอันรวดเร็วได้เท่ากับการพนัน   ไม่ว่ามีเงินกี่หมื่นกี่แสนล้านก็หมดได้ในพริบตาเดียว  การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเล่นพนันของพลเมืองโดยภาครัฐ เช่น ห้ามการพนันออนไลน์ ซึ่งสร้างความสะดวกในการเล่นพนัน ไม่ว่าจะเป็น การทายผลกีฬา หรือเกมส์ออนไลน์ ไม่ว่าในลักษณะใดจึงเป็นเรื่องซีเรียสที่ต้องติดตามดูแลกันอย่างระมัดระวังตลอดเวลา.

PG SLOT https://pgslot1auto.com/ PG SLOT สล็อตออนไลน์ เกมใหม่ล่าสุด อัพเดทตลอด แจ็คพ็อต แตกง่ายจ่ายจริง เกมยอดนิยมมากมาย สุดสะดวกสบายไปกับระบบออโต้รวดเร็ว เพียง 3 วิ ก็เสร็จทันใจไม่ต้องทนรอให้เมื่อยนานนาน ไม่ผ่านเอเย่นต์ ถอนได้ไม่จำกัด และยังมีสิทธิ์ลุ้นรับ โปรโมชั่น สล็อต ดีๆอีกมาก กิจกรรมภายในเว็บตลอดทั้งเดือน ไม่ว่าจะแจกเครดิตฟรี แจกวันเกิด และกิจกรรมดีๆอีกมาก รอให้ได้มาสนุกกันที่นี่ PG opening ทางเข้าเล่น เกมสล็อตค่าย PG เว็บหลัก PG SLOT ทางเข้า PGSLOT เว็บหลัก หากต้องการเข้าเล่นเกมสล็อตออนไลน์ ค่าย PG เว็บหลัก ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเข้าเล่นเกม ผ่านหน้าเว็บไซต์ ALLPGSLOT ได้เลยทุกเวลา เราคือ เว็บหลักผู้ให้บริการ เกมสล็อตออนไลน์ PGSLOT โดยตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ที่มีแพลตฟอร์มเกมสล็อตพีจี ครบทุกเกม อีกทั้งยังมีเกมสล็อต จากค่ายอื่นมากกว่า 100 เกมส์ ที่ให้ความบันเทิง สนุกสนาน เล่นได้แบบไม่รู้เบื่อ PGSLOT สำหรับใครที่ชอบความสะดวก รวดเร็ว ALLPGSLOT ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทาง การเข้าเล่นสล็อต PGSLOT ที่ดีที่สุดในเวลานี้ ที่รองรับได้ทุกระบบ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด ก็สามารถเข้าเล่น เกมสล็อตค่าย PG กับเราได้ง่ายๆ ด้วยระบบทางเข้า การใช้งานที่มีความเสถียรสูง เล่นได้ลื่นไหล เข้าเล่นบน คอมพิวเตอร์ ได้ทุกเบราว์เซอร์ ไม่มีกระตุก อีกทั้งยัง สามารถเข้าเล่น บนโทรศัพท์ สมาร์ทโฟน ได้ทุกรุ่น ทุกระบบอีกด้วย ไม่จำเป็นต้องโหลดแอพ ก็สามารถเข้าเล่นได้ ทางเข้าเล่น เกมสล็อตออนไลน์ PGSLOT ที่เข้าได้ทุกช่องทาง ใช้งานได้ราบลื่น ไม่มีติดขัดสะดวก รวดเร็วที่สุด เกมครบ เล่นง่าย ได้เงินจริง ทุกเวลา สล็อตพีจี ที่ Allpgslot PG SLOT คืออะไร ทำไมต้องสล็อตออนไลน์ Allpgslot PGSLOT คือ เกมสล็อตออนไลน์ ยอดนิยมที่มีคนพูดถึงกันมากที่สุด ในสังคมคาสิโนออนไลน์ ซึ่งจะอยู่ในค่ายแบรนด์ ที่มีชื่อว่า พีจีสล็อต ซึ่งเกมทั้งหมด ถูกนำเสนอโดยบริษัทเกม ชื่อดังอย่าง Pg Soft ที่เป็นผู้พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เกมสล็อต ที่เป็นเกมแนวคาสิโนออนไลน์โดยตรง ต้องบอกเลยว่า พีจี ซอฟต์ ที่เป็นเจ้าของเกมสล็อตออนไลน์ ค่าย PGSLOT นั้นได้พัฒนาตัวเกมสล็อต ที่มีรูปแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความโดดเด่นหลายอย่าง ทั้งในเรื่องของ ภาพ สีสัน เสียง รวมถึงระบบตัวเกม ที่มีความเข้าใจง่าย มีหลากหลายภาษาให้เลือกรวมทั้ง ภาษาไทย ลักษณะจุดเด่น ที่เป็นจุดขายทำให้ PGSLOT ครองใจผู้คนมากที่สุด จะเป็นในเรื่องของ ภาพกราฟฟิก ที่ดูสบายตา สีสันสวยงามสดใส คมชัดระดับ 3D คุณภาพเหล่านี้ ถือว่าเป็น ซิกเนเจอร์ ที่ Pg Soft ตั้งใจพัฒนาและนำเสนอออกมาได้ดี แตกต่างจากเกมสล็อตทั่วไป สำหรับนักเล่นเกมสล็อต ที่ชื่นชอบเกมแนวนี้ ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งที่จะสัมผัสเล่น เกมสล็อตออนไลน์ ค่าย PGSLOT ที่เป็นเว็บหลัก เล่นง่าย เพลิดเพลิด สนุกเร้าใจ เล่นเกมพีจีสล็อต กับ ALLPGSLOT ดีที่สุด เว็บเกมสล็อตออนไลน์ ที่จะทำให้ทุกท่าน ตื่นเต้นไปกับการลุ้นรางวัลในทุกๆเกม ที่สำคัญฟีเจอร์โบนัสที่แตกง่ายบ่อยสุด มากกว่า 80 เกมส์ PG SLOT ” เล่น PG opening เว็บตรงที่คุณภาพดีที่สุด ต้องที่ All pg space ” All pg opening เราคือเว็บตรงชั้นนำที่ให้บริการเกมส์สล็อตออนไลน์” ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานรองรับจาก พีจี ซอฟต์ โดยตรง เล่นทั้งทีต้องเล่นเว็บที่มีความน่าเชื่อถือร้อยเปอร์เซ็น เพราะทุกการลงทุนของท่านคือกำไร เชื่อว่าผู้เล่นหลายท่านเกิดความสับสนลังเลใจแน่นอน เมื่อต้องเลือกเล่น สล็อตออนไลน์ ยอดนิยมติดอันดับอย่าง pg space เพราะบนโลกคาสิโนออนไลน์มีเว็บไซต์ที่คอยให้บริการกับท่านอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเว็บ specialist หากผู้เล่นกำลังมองหาหรือต้องการเล่นเกมส์สล็อตออนไลน์ค่าย PG เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ เล่นแล้วได้เงินจริง ไม่เท ไม่ล็อคยูสเซอร์ลูกค้า เรา “All pg opening” สามารถตอบโจทย์ให้กับทุกท่านได้แบบไม่มีผิดหวังแน่นอน เหตุผลที่ควรเล่นสล็อตออนไลน์ กับทางเราก็เพราะว่าเราเป็น “เว็บตรงจาก supplier เกมส์” ที่ไม่ผ่าน “specialist” แตกง่าย ไม่มีการปรับอัตราการจ่ายให้ลดลงแน่นอน แพลตฟอร์มเกมส์ที่ครบครัน กราฟฟิคภาพคมชัดระบบพรีเมี่ยม รองรับทุกระบบ การใช้งานลื่นไหล สร้างความเพลิดเพลินแบบไร้ที่ติให้กับทุกท่านแน่นอน สมัครสมาชิกฟรี ฝาก-ถอน ได้ไม่อั้น ด้วยระบบออโต้ พร้อมทำกำไรให้ท่านตลอด 24 ชั่วโมง เว็บตรงที่คุณภาพดีที่สุดในปี 2021 ต้อง “All pg opening” เว็บ opening น้องใหม่มาแรง เว็บ All pg opening เว็บ opening น้องใหม่มาแรงตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ All pg

 แต่เนื่องด้วยอิทธิพลจากต่างประเทศ    เทคโนโลยี  การเข้าถึงเล่นพนัน และสไตล์การดำรงชีวิตสมัยใหม่    ความเสียหายอาจเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่าทวีคูณ

คนเล่นการพนันนั้นสามารถแบ่งออกได้คร่าว ๆ เป็น 4 ประเภท  กล่าวคือ  (1)  เล่นพนันเพื่อความสนุกสนาน     คนเล่นพนันส่วนใหญ่อยู่ในประเภทนี้     การพนันเป็นเรื่องสนุกสนานไม่ใช่กิจกรรมหลักของชีวิต   อาจพนันบ่อยแต่มิได้มีผลด้านลบในด้านการเงิน การงานและครอบครัว

(2)  เล่นพนันหนักมือ  ในกลุ่มนี้การพนันเป็นกิจกรรมสำคัญของชีวิต     จะรู้สึกว่าขาดอะไรไปหากมิได้เล่นการพนัน   ไม่พนันด้วยเงินจำนวนมากนัก    ไม่มีการยืมเงินจากเพื่อนหรือใช้บัตรเครดิตเพื่อมาเล่นการพนัน  โดยทั่วไปเงินที่ได้จากการพนันมิได้ถูกใช้เพื่อการดำรงชีพ   การพนันไม่มีผลต่อการทำงานและความสัมพันธ์ในครอบครัวนัก   มีความสนใจกิจการอื่น ๆโดยมิได้เน้นแต่เรื่องการพนัน

(3)  เล่นพนันอย่างมีปัญหา    การพนันมีผลต่อการทำงาน    การดำรงชีวิต    และความสัมพันธ์กับครอบครัวและคนอื่น ๆ     เงินถูกนำมาใช้เล่นการพนันจนขาดโอกาสในการออมและนำไปใช้ในเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์     มีการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวเกี่ยวกับการใช้เวลาและใช้เงินไปกับการพนัน     

เป้าหมายของชีวิตและความมุ่งมั่นสร้างชีวิตในระยะยาวถูกทดแทนด้วยความหมกมุ่นในเรื่องการพนัน  ตนเองอาจเห็นว่าไม่มีปัญหาเรื่องการพนัน ซึ่งตรงข้ามกับที่คนอื่นเห็น     คนเหล่านี้มองว่าการพนันคืองานที่สองในการหาเงินมาเลี้ยงชีพ  มีการกู้ยืมมาเล่นการพนันเกือบทั้งหมด

(4)  เล่นพนันอย่างยับยั้งใจไม่ได้     คนประเภทนี้ American Psychiatric Association จัดว่ามีความผิดปกติทางจิตประสาทและอารมณ์ (mental disorder) สำหรับคนเหล่านี้   การพนันเป็นกิจกรรมหลักของชีวิต     เมื่อได้เงินมาก็ต้องใช้เพื่อดำรงชีวิต และนำไปเล่นการพนันต่อ    มักมองไม่เห็นว่าพฤติกรรมของตนมีผลกระทบต่อคนอื่น ๆ     ความสนใจในชีวิตมุ่งไปที่การพนันอย่างเดียวโดยไม่สามารถยับยั้งชั่งใจในการเล่นพนันได้     เมื่อเสียพนันไปก็หมกมุ่งอยู่กับการ “เอาคืน”   เมื่อได้พนันมาก็เอาไปเล่นต่อ     วนเวียนอยู่เช่นนี้จนอยู่ในฐานะการเงินและชีวิตที่ลำบาก  ต้องแสวงหาแหล่งพึ่งพิงทางการเงินอยู่เสมอ

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพแวดล้อมทางสังคม  เพื่อนที่คบหาสมาคม  ความสะดวกในการเข้าถึงการเล่นพนัน  การถูกกฎหมายของการเล่นพนัน   อิทธิพลจากต่างประเทศในด้านความคิด    เทคโนโลยี รสนิยมในการดำเนินชีวิต   ตลอดจนความคิดอ่านของตนเอง  ฯลฯ    สามารถทำให้นักพนันไหลเลื่อนจากประเภทหนึ่งสู่ประเภทหนึ่งได้  

เช่น จากการเล่นพนันเพื่อความสนุกสนานไป สู่การเล่นพนันหนักมือ หรือจากเล่นพนันอย่างมีปัญหาสู่ประเภทเล่นพนันอย่างยับยั้งใจไม่ได้     การไหลเลื่อนจาก “หนักมือ” ไปสู่ “เบามือ” นั้น     ยากที่จะเกิดขึ้น

ลองมาดูตัวเลขการเล่นพนันของสังคมไทยกันบ้าง     ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายงานเกี่ยวกับประเภทการพนันและจำนวนเยาวชนอายุ 15-25 ปีที่เล่นการพนันในรอบปี 2564 ดังนี้  

ลำดับที่ 1   หวยใต้ดิน   มีเยาวชนเล่นประมาณ 391,905 คน    ลำดับที่ 2  สลากกินแบ่งรัฐบาล 341,727 คน      ลำดับที่ 3  พนันทายผลฟุตบอล 227,881 คน ลำดับที่ 4   พนันในบ่อนแบบมีที่ตั้ง 181,154 คน     ลำดับที่ 5  กาสิโนออนไลน์ 179,043 คน

ในปี 2564 เด็กอายุ 15-18 ปี  เล่นการพนันร้อยละ 29.5 หรือ 0.834 ล้านคน    โดยมีวงเงินหมุนเวียน 29,155 ล้านบาท    เยาวชนอายุ 19-25 ปี เล่นการพนันร้อยละ 54.6 หรือ 3.492 ล้านคน  มีวงเงินหมุนเวียนประมาณ 93,321 ล้านคน

ในปี 2562  คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปอยู่ในกิจกรรมพนัน   อันดับ 1  สลากกินแบ่งรัฐบาล 22.7 ล้านคน    อันดับ 2 หวยใต้ดิน 17.7 ล้านคน  อันดับ 3 พนันไพ่ 4.5 ล้านคน    อันดับ 4 พนันทายผลฟุตบอล 3.5 ล้านคน   ฯลฯ    รวมแล้วประมาณ 30.4 ล้านคน    เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 1.49 ล้านคน 

  และในจำนวนนี้เป็นนักพนันหน้าใหม่เพิ่งเล่นการพนันเป็นครั้งแรกในชีวิตประมาณ 0.72 ล้านคน (มีการเพิ่มขึ้นของนักการพนันหน้าใหม่ ระหว่างปี 2560-2562 ร้อยละ 14.4)

ในปี 2562 สลากกินแบ่งรัฐบาลครองอันดับหนึ่งของการพนัน โดยมีผู้เล่น 22.8 ล้านคน    อันดับ 2 คือ หวยใต้ดิน 17.7 ล้านคน (3 ใน 4 ของคนเล่นหวยใต้ดินจะเล่นพนันสลากกินแบ่งรัฐบาลไปด้วย)    มีวงเงินหมุนเวียนพนัน 153,158 ล้านบาท

ตัวเลขเหล่านี้น่ากลัว และมีทางโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ     เหตุการณ์หนึ่งในโลกจะเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดในระดับโลก และสังคมไทยในเรื่องความชอบธรรมของการพนันเฉกเช่นเดียวกับเรื่องกัญชาที่เป็นเรื่องถูกกฎหมายในหลายรัฐของสหรัฐอเมริกาในขณะนี้    

กล่าวคือในปี 2018 ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาตัดสินให้ยกเลิกกฎหมายเก่าในปี 1992 ที่จำกัดการพนันทายผลกีฬาอย่างถูกกฎหมายเฉพาะในรัฐเนวาดา

   ในเวลาต่อมาประมาณ 30 รัฐก็ออกกฎหมายยอมให้เล่นพนันทายผลกีฬาได้ทั้งแบบปกติและออนไลน์   ซึ่งหมายถึงว่าร้อยละ 30 ของคนอเมริกันทั้งประเทศซึ่งอยู่ในรัฐเหล่านี้สามารถเล่นพนันทายผลกีฬาได้ทุกประเภทออนไลน์

คนในโลกพัฒนาแล้วส่วนใหญ่เล่นการพนันด้วยความสนุกสนาน (ประเภท 1) ซึ่งต่างจากคนเอเชียที่ชอบการพนันเป็นชีวิตจิตใจ โดยเฉพาะสังคมไทยเรามีการพนันอยู่ทุกหัวระแหง  

เข้าใจว่านักพนันส่วนใหญ่อยู่ในประเภท (1) และ (2)  ส่วน (3) และ (4) ก็มีเป็นจำนวนมาก     คดีฆาตกรรมและฆ่าตัวตายในยามนี้    หลายคดีมั่นใจว่าโยงใยกับการกู้นอกระบบ   เมื่อไม่มีจ่ายก็มีการฆ่าชนิด “เชือดไก่ให้ลิงดู” หรือ  หนีตายไปเอง    การพนันอย่างมัวเมาน่าจะเป็นส่วนสำคัญของหนี้นอกระบบอันนำไปสู่ความหายนะ

หลักฐานของการพนันทายผลกีฬาครั้งใหญ่ในปัจจุบันก็คือ การแข่งขันอเมริกันฟุตบอล “Superbowl”    เมื่ออาทิตย์แล้วระหว่าง Los Angeles Rams กับ Cincinnati Bengals    คนอเมริกาไม่ต่ำกว่า   31.4 ล้านคนพนันทายผลซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 35 จากปีที่แล้ว และวงเงินพนันไม่ต่ำกว่า 7.6 พันล้านเหรียญหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 78 จากปีก่อน    

หากอิทธิพลจากสหรัฐในเรื่องนี้เเผ่มาถึงภูมิภาคของเรา     คนไทยก็จะมีโอกาสสร้างความสูญเสียแก่ตนเองและครอบครัว  สร้างอาชญกรรม สร้างความรุนเเรงฯลฯ ได้ง่ายขึ้นอีกมากดังที่การพนันออนไลน์ผ่านเกมส์แบบเนียน ๆ กำลังทำร้ายสังคมไทยอยู่ในขณะนี้

ไม่มีอะไรที่ทำให้มนุษย์สามารถสูญเสียทรัพย์ในเวลาอันรวดเร็วได้เท่ากับการพนัน   ไม่ว่ามีเงินกี่หมื่นกี่แสนล้านก็หมดได้ในพริบตาเดียว  การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเล่นพนันของพลเมืองโดยภาครัฐ เช่น ห้ามการพนันออนไลน์ ซึ่งสร้างความสะดวกในการเล่นพนัน ไม่ว่าจะเป็น การทายผลกีฬา หรือเกมส์ออนไลน์ ไม่ว่าในลักษณะใดจึงเป็นเรื่องซีเรียสที่ต้องติดตามดูแลกันอย่างระมัดระวังตลอดเวลา.

Joker wallet pg slot, pgslot,pg slot auto,pg slot game,pgslot download,pg slot download ios,สล็อตพีจี,พีจีสล็อต,สล็อตออนไลน์,pgslot168,slot pg,พีจีสล็อตออโต้,พีจี เว็บตรง Fullsloteiei Fullslot เราคือผู้ให้บริการสล็อตออนไลน์บนมือถืออันดับ 1 รองรับทั้งIOS และ Android ไม่ต้องดาวน์โหลดให้เปลืองเน็ต มีเกมส์ให้เลือกเล่นมากกว่า 100เกมส์เติมเงิน ถอนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ มั่นคง ปลอดภัย บริการตลอด 24 ช.ม. สล็อต Fullslot สล็อตออนไลน์ 1 client เล่นได้ทุกค่าย ไม่ต้องสมัครหลายยูสให้ปวดหัว เล่นที่ Fullsloteiei ครบจบที่เดียวฝากถอนขั้นต่ำ 1บาท Fullslot eiei สล็อตจบครบที่เดียว ยินดีต้อนรับสู่เว็บคาสิโนออนไลน์ที่ให้บริการเกมเดิมพันแบรนด์ดังมากมายและเป็นแหล่งรวมเกมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศใทยตอนนี้ เพื่อแก้ปัญหาความต้องการที่หลากหลายของทุกท่านบางอารมณ์ต้องการเล่นเกมสล็อตหรือบางอารมณ์ต้องการเล่นเกมอื่นๆก็สามารถเล่นได้จบครบที่เดียว มียูสเซอร์เดียวเหมือนกับว่าเป็นเจ้าของโลกคุณสามารถบ่งการได้เลยว่าต้องการจะทำอะไร เล่นอะไรมีพร้อมบริการคุณ 100 percent
Joker123 fullslot คืออะไร ใครสงสัยมีคำตอบ fullslot คือ Full ในภาษาอังกฤษ แปลว่า เต็ม ทั้งหมด สมบูรณ์ space ก็คือ เกมคาสิโนออนไลน์ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนั้นคือ เกมพนันรูปแบบโปแกรมเพราะเป็นการเล่นด้วยระบบของคอมพิวเตอร์จากในอดีตเป็นตู้เกมแมชชีนแต่ในปัจจุบันเป็นเกมสล็อตออนไลน์ที่เล่นได้อย่างสะดวกผ่านหน้าเว็บไซต์ในปัจจุบันไม่ต้องดาวน์โหลดแล้วละคะ สามารถเล่นเกมได้ที่หน้าเว็บได้เลย แล้วอะไรที่เรียกว่าเป็นเกมส์สล็อตที่มีความครบครันละ นั้นก็คือ เว็บเกมที่เปิดให้บริการคาสิโนออนไลน์แบบครบวงจรไม่ต้องไปตามหาที่ไหน มีครบจบในเว็บเดียว ไม่ว่าจะเป็น แทงบอล บาคาร่า สล็อตออนไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยมของนักลงทุนบอกเลยว่าว่า เว็บมีทั้งสามเกมนี้ให้เล่นเว็บนั้นคือเดอะเบอสของเว็บคาสิโนออนไลน์ชั้นนำปัจจุบัน opening on the web มีให้บริการอย่างแพร่หลาย บางเว็บก็จะแยกเฉพาะให้บริการบางเว็บก็จะรวบรวมสารพัดเกมเดิมพันไว้ในเว็บเดียว
Joker123 ข้อดีของ การใช้บริการเว็บที่ให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์ครบวงจรนั้นก็คือ ไม่ต้องมีหลายยูสเซอร์ให้งงอย่างเช่นเราต้องการเล่นเกมส์ บาคาร่า แต่เว็บนี้ไม่มีก็ต้องไปสมัครเป็นสมาชิกกับเว็บอื่นให้เสียเวลาไปอีกแล้ว อีกทั้งยังต้องเติมเงินเล่นที่อาจจะทำให้เสียเงินมากกว่าได้เงินด้วยซ้ำการที่เรามียูสเซอร์เดียวแล้วสามารถเล่นได้ทุกเกมที่ต้องการถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากค่ะโดยที่เติมเงินรอบเดียวแต่หาเงินได้ถึงหลายเกมส์ ยิงปืนนัดดียวได้นกหลายตัวเลยละคะและเว็บเหล่านี้โดยส่วนมากจะเป็นเว็บที่ใหญ่ มีมาตรฐานสูง การทำงานบริการเป็นระบบ เชื่อถือได้ส่วนมากจะมีประสบการณ์ด้านการบริการเกมคาสิโนสูงมาก ความแม่นยำดีเยี่ยมทำให้การลงทุนของเรานั้นจะมีความปลอดภัยมากนั้นเองค่ะแล้วการที่จะใช้บริการเกมก็ไม่ต้องสับสนไปค่ะ จะมีการแยกหน้าเว็บเข้าใช้บริการอย่างละเอียดเช่น เข้า Ufa ,เว็บ Ufabet, บาคาร่าฟรี ,เว็บ Royal, Ufa PG SLOT

แบ่งให้ชัดเจนสามารถเข้าไปคลิ๊กเลยเล่นได้สบายเลยละคะ เป็นอย่างไรบางคะก็หวังว่าบทความนี้พอจะทำให้ทุกท่านเข้าใจความหมายของ fullslotและตัดสินใจสำหรับการลงทุนของท่านเองให้เหมาะสมกับความต้องการเพราะการที่จะมีเกมครบหรือไม่ครบของคาสิโนแต่ละเว็บนั้น ข้อดีข้อเสียก็จะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้บริการใครที่ต้องการเกมที่เป็นสล็อตโดยตรงก็สามารถเลือกเว็บที่มีความเชี่ยวชาญดูแลเกมสล็อตออนไลน์โดยตรง ก็ได้แต่ใครที่ต้องการทุกอย่างในหนึ่งเดียวเพื่อเพิ่มรสชาติของการลงทุนให้มีความสนุกมากยิ่งขึ้นก็เลือกเว็บที่ตอบโจทย์ตรงสไตล์ของแต่ละท่านนะคะสุดท้านนี้ก็ข้อให้การลงทุนของคุณประสบความสำเร็จค่ะ สล็อต

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น